Стипендии – летен семестър 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019

Подали документи: 1, 084 студенти;
Класирани за стипендия: 1,084 студенти;

Стипенции по успех за 5 месеца (март-юли) както следва:
студентите с успех 4,00 – 4,49 – 70 лева
студентите с успех 4,50 – 4,99 – 80 лева
студентите с успех 5,00 – 5,49 – 90 лева
студентите с успех 5,50 – 5,99 – 110 лева
студентите с успех 6,00 – 120 лева

Преводи за стипендия:
->стипендии за месеци март и април – на 7 май 2019
->стипендия за месец май – на 5 юни 2019;
->стипендия за месец юни – на 5 юли 2019;
->стипендия за месец юли – на 5 август 2019;