Национален приз “Студент на годината” 2018

Националното представителство на студентските съвети в Република България събира номинации за наградата  „Студент на годината”. Конкурсът започва през 2006 година като идеята му е да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища и да се популяризират постиженията им в различните области на висшето образование. Събитието ще се проведе под патронажа на Министерство на образованието и науката.

За 2018 година жури ще определи Студент на годината, Докторант на годината, Най-добър чуждестранен студент в България и Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Република България. Награди ще бъдат връчени в 12-те сфери на висше образование. Журито ще включва експерти в различните области на образованието, представители на МОН и други министерства, Съвета на ректорите, представители на партньорски НПО организации и представители на бизнеса.

Участниците трябва да отговарят на определени критерии, които се отнасят до постигнатите резултати в областта, в която се обучават. Чрез представяне на документи те трябва да докажат своите постижения в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Подаването на номинации е до 22 ноември като документите се изпращат чрез куриер или Български пощи на адрес: София 1000, пл. “Народно събрание” №10, НСД, ет.4, стая 411, НПСС – за Национален приз “Студент на годината”. Кандидатите изпращат резюме по образец, автобиография, сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения, издадени в  периода от 01.10.2017 година до 30.09.2018 година, а също и декларация за събиране, използване и съхранение на личните данни.

Обявяването и награждаването на призьорите ще бъде на тържествена церемония през месец декември 2018 година.

Допълнителна информация, критерии и образци на документи са публикувани на сайта на конкурса.

e-mail: student@npss.bg и http://www.studentnagodinata.eu