Председателят на Съвета участва в първия студентски Хекатон за Иновации в Брюксел

В края на февруари в Брюксел под патронажа на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН се проведе международна конференция “HEInnovate : Make Innovation Work in Higher Education”. Русенският университет бе специално поканен да сподели опита си за стимулиране на предприемаческо поведение сред академичната си общност.

В работен семинар на форума ръководителят на Центъра по предприемачество в Русенския университет – доц. Даниел Павлов посочи ключовите ползи от действията, които висшето училище предприе през 2014 г., за да отговори на инициативата HEInnovate. Важно място бе отделено и на студентите, които представиха своите очаквания за подобряване дейността на висшите училища в Европейския съюз. По време на конференцията за пръв път бе проведен “Student HEInnovate Hackaton”, в който председателят на Студентския съвет на Русенския университет – Станимир Бояджиев участва заедно с 30 свои колеги от 19 държави.

Освен двамата представители на Русенския университет, България бе представена и от д-р Ивана Радонова (Министертво на образованието и науката) и Димка Михайлова-Радева (Център за развитие на човешките ресурси). Д-р Радонова обяви пред участниците, че следващата международна HEInnovate конференция ще се проведе в Русенския университет в периода 14-16 юни 2018 година. Събитието ще се координира от МОН в рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз.