Стипендии – зимен семестър 2017/18

Скъпи колеги,
През изминалия месец бяха приети 651 заявления за стипендии по ПМС №90. По решение на Студентския съвет, класирани за стипендия ще бъдат ВСИЧКИ подали документи.

Размерът на стипендиите ще бъде както следва:
За успех от 4,00 до 5,99 – 5 месеца по 70 лева;
За успех 6,00 – 5 месеца по 80 лева;

Изплащането на стипендиите ще започне на 5-ти декември със стипендиите за м. октомври и м. ноември.
След 10 декември ще бъдат преведени стипендиите за м. декември.


Уважаеми студенти,
От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г.

Повече информация в сайта на проекта: https://eurostipendii.mon.bg/