Студентският съвет избра ръководство за новия мандат

Общото събрание на Студентския съвет на свое редовно заседание, проведено на 27 ноември 2017г. избра ръководството си за следващия двугодишен мандат.

За Председател бе преизбран Станимир Бояджиев студент 3 курс в специалност “Право” от Юридическия факултет.

За заместник-председатели бяха избрани Мартин Кюранов, 4 курс в спец. “Бизнес и мениджмънт” от Факултет Бизнес и мениджмънт и Валерия Горнячка, 2 курс спец. “Право” в Юридическия факултет.

За Главен секретар бе преизбрана Джоанна Игнатова, 4 курс спец. “МИО” от Факултет Бизнес и мениджмънт.

Успех на ръководството на Студентския съвет!