Проектна кампания – летен семестър 2018

Студентския съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности.

Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

Повече информация в следната страница: https://studsavet.uni-ruse.bg/projects/

Проекти