Класиране – ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ – зимен семестър 2016/2017

15068339_1335208499847019_3176448400231412849_oЗаповед за условията и реда за предоставяне на стипендии

 
СТИПЕНДИИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ, ЩЕ БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ
ПО СМЕТКИТЕ ДО 7.12.2016 г.

Стипендия се отпуска без ограничение на: Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

На студенти от II до V курс, считано от 01.10. 2016 г., стипендии в размер , както следва:
с успех: 6.00 – стипендия в размер на 120 лв.
с успех: 5.50 – 5.99 110 лв.
с успех: 5.00 – 5.49 100 лв.
с успех: 4.50 – 4.99 90 лв
с успех: 4.00 – 4.49 80 лв.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова с/ка се лишава от стипендия до края на следването си.