Изложението „Разни хора, разни идеали…“ събра над 35 организации

Четири нови студентски клуба започват дейност от тази академична година

Изложението „Разни хора, разни идеали…“ събра над 35 организации

Повече от 35 професионални, културни и спортни клуба на студенти се включиха в първото изложение „Разни хора, разни идеали…“, организирано от Студентския съвет на Русенския университет. Четири нови формации започват работа от тази академична година – професионалните клубове „Импулс“ и „Компютърна математика“ и два, насочени към артистичните заложби на младежите – академичен хор и клуб по фотография.

В продължение на два часа различните формации презентираха дейностите си. По време на изложението първокурсниците имаха възможност да се запознаят с извънаудиторните форми във висшето училище и да изберат най-подходящия за тях клуб.

При откриването на събитието ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев поздрави студентите за инициативата, като пожела на първокурсниците да са активни както в аудиториите, така и извън тях – да развиват интересите си в областта на спорта, културата или различните професионални сфери, в които са избрали да се реализират. Председателят на Студентския съвет – Станимир Бояджиев каза, че имат амбицията изложението да се превърне традиционно, за да могат новоприетите студенти да открият още повече предизвикателства в университета.