Успешна сесия, колеги!

В раздел “За студентите” можете да намерите информация за предстоящата изпитна сесия.

Екипът на Студентски съвет Ви пожелава успех!