Удължен е срокът за изпълнение на проект “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1” ДО 29.12.2018 ГОДИНА

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че срокът за изпълнение на дейностите по проект «Студентски практики – фаза 1» е удължен до 29.12.2018г.

В рамките на този срок ще бъдат реализирани допълнителни практически обучения в реална работна среда. Най-ранната възможна дата за стартиране на практиките ще бъде 01.10.2018г., като реализирането на самото обучение трябва да се осъществи по график най-късно до 29.11.2018г.

С уважение,
Екип за организация и управление на проект “Студентски практики – фаза 1”

За повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/