Студентският съвет стартира Проектната кампания 2020г.

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за 2020г. Проектната дейност

Read more

Резултати от проектна кампания на Студентския съвет за летен семестър на учебната 2017/2018г.

Един от приоритетите на Студентския съвет за мандат 2017-2019 е развиването на проектното мислене и писане в учащите на Русенския

Read more