Студентският съвет стартира Проектната кампания 2020г.

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за 2020г. Проектната дейност

Read more

Резултати от приключилата проектна кампания за зимния семестър на учебната 2018/2019г.

Резултати от приключилата проектна кампания за зимния семестър на учебната 2018/2019г. Един от приоритетите на Студентския съвет за мандат 2017-2019

Read more

Резултати от проектна кампания на Студентския съвет за летен семестър на учебната 2017/2018г.

Един от приоритетите на Студентския съвет за мандат 2017-2019 е развиването на проектното мислене и писане в учащите на Русенския

Read more