Поздравителен адрес от Ректора на университета проф. Велизара Пенчева

Уважаеми колеги, прилагаме поздравителен адрес до студентската общност от Ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев” – проф. д-р Велизара Пенчева

Read more