Студентски съвет – мандат 2019-2021г.

На 18 ноември се проведе учредителното събрание на новоизбрания Студентски съвет.

Новите студентски съветници бяха поздравени от Ректора на Русенския университет – чл. кор. проф. дтн Христо Белоев и Председателя на Общото събрание на Университета – проф. д-р Велизара Пенчева.

Студентският съвет прие отчета на предходния състав на студентския орган и избра ръководство за новия мандат в състав:
• Председател на Студентския съвет – Станимир Бояджиев;
• Заместник-председател – Валерия Горнячка;
• Главен секретар – Филиз Нихатова.