Студентският съвет стартира Проектната кампания 2020г.

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за 2020г.

Проектната дейност към Студентския съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

Сроковете за кандидатстване са от 27 февруари до 25 март 2019г.

ВАЖНО !!! От тази година са променени общите условия за кандидатстване!

Общи условия на проектната кампания 2020

Повече информация за настоящата кампания, условия и формуляр за кандидатстване в следната страница: https://studsavet.uni-ruse.bg/projects/

Проекти