Семестриални такси – летен семестър 2016/2017

Скъпи колеги,

започна кампанията по заплащане на таксите за обучение за предстоящия летен семестър на учебната 2016/2017 академична година.

Таксите могат да бъдат платени по един от следните начини:

I. На касата на “Алианц Банк България” АД.
Клона на банката се намира срещу Университета между ресторант “Кръстника” и супермаркет “Пацони”.

IІ. На специално създадената каса – Втори корпус, зала 2.202 (бившия офис на отдел Стипендии)

IIІ. С банков превод по сметката на Русенския университет “Ангел Кънчев””

Банка: ТБ ОББ АД, клон Възраждане; гр. Русе, ул. “Плиска” №19
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC на ТБ ОББ: UBBSBGSF

При плащане по банков път задължително се вписват:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Трите имена на студента

Факултетен номер
Специалност и курс

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Русенския университет.

Срокът за плащане на таксата за летен семестър за редовно обучение е до – 10.03.2017г.