Резултати от приключилата проектна кампания за зимния семестър на учебната 2018/2019г.

Резултати от приключилата проектна кампания за зимния семестър на учебната 2018/2019г.

Един от приоритетите на Студентския съвет за мандат 2017-2019 е развиването на проектното мислене и писане в учащите на Русенския университет. Проектната дейност към Студентския съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и или друг вид инициатива.

В началото на зимния семестър съгласно Раздел V от „Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет“ беше открита процедура за приемане на проектопредложения за текущата кампания. Общия размер на финансовата подкрепа обявен преди началото на кампанията бе 3,000лв. Бяха получени 10 проектни предложения с финансова обосновка на стойност 13, 115лв. Проектите бяха разгледани от Изпълнителния съвет на Студентския съвет на 30 октомври 2018г.

Резултатите от приключилата проектна кампания:

Наименование на проекта Ръководител Одобрен % Одобрено финансиране
1 Езиково обучение и интеркултурни тренинги проф. д-р Красимир Мартев Не 0% 0 лв.
2 Изледване на прототип на електромобил за състезанието Shell Eco-marathon Салим Куйтов / доц. Симеон Илиев Не 0% 0 лв.
3 Управляващи Студенти с Перспективи и Европейски Хоризонти Ева Първанова Частично 55% 250 лв.
4 Благотворителен Коледен базар`2018 – клуб Палитра д-р Валентина Радева Частично 35% 200 лв.
5 Разработване на система за мониторинг на основните показатели на човешкото тяло на хора в неравностойно положение доц. д-р Цветелина Георгиева Частично 50% 800 лв.
6 Университетски интерактивен лъчев марш доц. д-р Милко Маринов Частично 77% 450 лв.
7 Автономна роботизирана ръка “Space Arm” доц. д-р Александър Иванов Не 0% 0 лв.
8 Лаборатория по ППОР доц. д-р Кремена Раянова Да 100% 500 лв.
9 Влияние на начина на подготовка на черен чай върху съдържанието на полифеноли и цвета на чая ас. Гьоре Наков Частично 33% 300 лв.
10 RUkart – Академичен клуб „Четири Колела“ д-р Димитър Грозев Да 100% 500 лв.

* Обща стойност на получените проекти е 13, 115 лв.
* Обща стойност на одобрените проекти е 3,000 лв.