Първокурсници 2019

Студентският съвет стартира фейсбук група за комукация за всички новоприети студенти в първи курс за учебната 2019/2020 година.

За да се присъедините в групата трябва да отговорите на въпросите:

https://www.facebook.com/groups/ru.freshers.2019/