Поздравителни адреси от Община Русе и Общински съвет Русе

По случай 8-ми декември Студентския съвет получи поздравителни адреси от кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов и Председателя на Общински съвет Русе – чл. кор. проф. Христо Белоев.