Поздравителен адрес от Ректора на университета проф. Велизара Пенчева

Уважаеми колеги,

прилагаме поздравителен адрес до студентската общност от Ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев” – проф. д-р Велизара Пенчева по случай 8 декември.