Наши студенти участваха в инициативата на Президента „Младежка визия за развитие”

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България”. Във форума участваха над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна. Трима възпитаници на факултет „Бизнес и мениджмънт” и един на Факултета по електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет се включиха във форума.

Мирослава Джамбазова (завършила с пълно отличие – “Бизнес администрация”, ОКС “Магистър”, 2016 г. и “Стопанско управление”, ОКС “Бакалавър”, 2015 г.), Георги Георгиев (дипломиран с отличен успех, специалност “Международни икономически отношения”, ОКС “Бакалавър”, 2016 г. и в момента се обучава в магистърски курс, специалност “Мениджмънт на европейски проекти”) и Александър Алипиев (дипломиран през 2016 г. магистър специалност “Европеистика и регионално сътрудничество”, Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ), както и колегата им от Електрофакултета Богдан Йорданов (завършил бакалавърска степен в специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” и в момента студент в магистърския курс на същата специалност), се включиха в работата на различните младежки съвети.

Маг. Мирослава Джамбазова се отзова на покана за участие в Съвета по правни въпроси и вътрешна политика чрез изразяване на становище по тема „Работещи институции – фактор за развитие”. По време на триминутно си изказване тя отправи предложения по темата „Електронното управление – улеснен, достъпен и ефикасен начин за комуникация и контрол върху институциите”.

Георги Георгиев участва в Съвета по външна политика и национална сигурност на тема “Гласът на България – фактор в глобалната политика”. Той представи становище, свързано с двупластното разглеждане на националната сигурност – във вътрешен и външен аспект, т.е. обвързване на националните приоритети на България с външната политика, както и огледалната идея, за да се превантират крайни политически идеи.

По време на участието си в Съвета по външна политика и национална сигурност, Александър Алипиев сподели своите предложения за повишаване на видимостта на България на  международната сцена в контекста на НАТО, ЕС и отношенията ни с трети страни.

В съвета по енергийни въпроси се включи Богдан Йорданов, който говори за енергийната ефективност, свързаност и либерализация като съставки на бъдещата енергийна политика на България.

Източник: uni-ruse.bg
Гергана Илиева