Анонимно анкетно проучване относно Дистанционното обучение в Университета

Във връзка с глобалната пандемия, считано от 13 март със заповед на Ректора на Русенския университет образователният процес се провежда

Read more

Студентският съвет стартира Проектната кампания 2020г.

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за 2020г. Проектната дейност

Read more

Станимир Бояджиев от Русенския университет е избран за заместник-председател на НПСС

На проведеното отчетно-изборно събрание на Националното представителство на студентските съвети беше избран нов председател за мандат 2020-2022 година. Това е

Read more