Министърът на образованието посети Русенския университет

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Русенския университет. Русенският университет е първото висше училище, в което министър Вълчев прави визита, откакто е на високия ръководен пост.

На официалната среща с Академичното ръководство участва и Председателят на Студентския съвет на Русенския университет Станимир Бояджиев. Бояджиев постави пред министър Вълчев проблемите на своите колеги, свързани с условията в студентските общежития и студентските стипендии.

Посещението започна с обиколка на университетския кампус. Министър Вълчев разгледа специализираните зали, лаборатории и техническо оборудване, използвани в учебния процес. Екипът на катедра Телекомуникации запозна министъра с резултатите от своята работа по проект „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARHIVE). Създадените по проекта 3D-копия на артефакти, виртуални разходки в музеи, интерактивни игри и добавена реалност бяха демонстрирани от младите преподаватели и докторанти в катедрата, които получиха поздравления от за своята работа то министър Вълчев. Той отбеляза, че инвестициите в развитието на млади учени и високи технологии са стратегически за всяко висше училище и осигуряват неговата висока конкурентоспособност.

На срещата, на която присъства цялото академично ръководство, ректорът- проф. Пенчева представи пред министър Вълчев дейностите и успехите на университета в регионален, национален и международен план, а също и добрите практики на сътрудничества и партньорства с други висши учебни заведения и институции. Министърът бе информиран и за приетата от академичния съвет концепция за дигитализация на обучението във висшето училище. Проф. Белоев посочи силните позиции на университета в региона и неговото значение за развитието на областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и Видин като единствено държавно висше училище и гарант за развитието на икономиката и решаване на демографски проблеми.

Бяха дискутирани и множество актуални въпроси като: необходимостта от увеличаване на средствата за научна дейност и за докторантски стипендии; начини за насърчаване и целево финансиране на млади преподаватели; подобряване на възможностите на акредитационната оценка като индикатор за качеството на обучението др.

В заключение министър Вълчев отбеляза, че Русенският университет има добро стратегическо управление и иновативен потенциал, както и впечатляваща материална база. Отбеляза също, че университета има ангажираща политика по отношение на младите преподаватели, което е предпоставка за бъдещо устойчиво развитие. Също оцени високо и приетата концепция за дигитализация на обучението.