Изпитна сесия – зимен семестър 2018

Уважаеми колеги,
в прикачения файл можете да намерите в табличен вариант академичните предмети, датите и залите за предстоящата изпитна сесия.

ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР *

Забележка: В прикачения файл няма да намерите изпитните дати за специалностите във Факултет Обществено здраве и здравни грижи и Юридическия факултет. Датите ще бъда обявени пред факултетните канцеларии и в сайтовете на посочените факултети.