Започна запазването на общежития за учебната 2018/19г.

КСБВУ започна процедура по запазване на стаи по следния график:
От 14.05 до 16.05 вкл. документи за – 1-ВО Студентско общежитие
От 17.05 до 18.05 вкл. документи за – 2-РО Студентско общежитие
От 21.05 до 23.05 вкл. документи за – 6-ТО Студентско общежитие
От 28.05 до 31.05 вкл. документи за – 4-ТО Студентско общежитие
Паралелно КСБВУ приема документи за живущите в 3-то през настоящата учебна година за преразпределение в останалите СО.

Необходими документи за запазване на общежитие:
  1.  Заявление-декларация – изтеглете, попълнете и разпечатайте от тук: за несемейни студенти​​​ и за семейни студенти​;
  2. Снимка – 1 бр.;
  3. Представяне на копие на лична карта;
  4. Платена такса за подаване на документи в размер на 5.70 лв. – заплаща се в касата на университета в ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС  или по банковата сметка на Русенския университет, със следните данни:
Русенски университет “А. КЪНЧЕВ” – Русе
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул. “Плиска” 19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF​

 В платежния документ, като основание да се запише :
Такса за СО /студентско общежитие/, трите имена на студента, специалност, фак. №……………

Класирането ще бъде публикувано на 31 август 2018г., а издаването на настанителни заповеди ще започне от 01 септември 2018г.