График за поправителната сесия на спец. Право

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016-2017
Специалност „ПРАВО“
За промени следете сайта на ЮФ и таблото пред Учебен сектор!

1 курс,

История на българската държава и право /ИБДП/ всички 25.02.17 12.00 2Б.212
Общо учение за държавата /ОУД/ всички 20.02.17 09.00 2Б.212
Латински език всички 23.02.17 10.00 2Б.212
Юридически език и стил всички 26.02.17 10.00 2Б.313
Политология всички 26.02.17 10.00 2Б.203

2 курс
Административно право 23.02.17 08.00 2Б.307
Конституционно право 26.02.17 11.00 2Б.206
Екологично право 22.02.17 09.30 2Б.212
Маркетинг 25.02.17 13.00 2Б.203

3 курс
Вещно право 21.02.17 09.00 2Б.307
Финансово право 26.02.17 10.00 2Б.212
Межд. защита правата на човека /МЗПЧ/ 22.02.17 11.00 2Б.212
Български делови език 22.02.17 09.00 2Б.308

4 курс
Търговско право – обща част 24.02.17 11.00 2.101
Семейно и наследствено право 26.02.17 11.00 2.101
Данъчно право 22.02.17 10.00 2.101
Криминалистика 26.02.17 09.00 2Б.308
Наказателно изпълнително право 25.02.17 09.00 2Б.313
Международно данъчно право 22.02.17 12.00 2.101

5 курс
Търговска несъстоятелност 24.02.17 13.00 2.101
Международно частно право /МЧП/-  задочно 19.02.17 14.00 2Б.307 –  редовно 20.02.17 08.00 2Б.307 Нотариално право 21.02.17 09.00 2Б.308
Банково право 22.02.17 10.00 2Б.311
Европейско дружествено право 26.02.17 09.00 2Б.307