Брой № 397 на вестник Студентска искра

Уважаеми колеги,

представяме на Вашето внимание брой № 397 на вестника на Русенския университет – “Студентска искра”.
В броя можете да намерите информация относно следните теми: Международен консорциум в сферата на науката и образованието; Научна конференция на Русенския университет; Арнаудови четения; Ден на народните будители; Ден на Русенския университет; Почетни звания в Русенския университет; Сътрудничество в областта на дигиталните технологии; Консорциум „16+1”; Национален семинар за качеството на образованието; Образование, трудов пазар и бизнес; Регионална среща „Кариера в Румъния”; Награди CLAAS; Хлябът ни свързва; Посланически визити в университета; Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение; Младите учени на университета; Будители на Русенския университет; 25 години Юридически факултет; Стратегия за национална сигурност; Актуални теми на българската дипломация; Клуб „Илия Бешков”; Университетски спортен център представя успехите на академичния спорт; Боян Петров – „Първите седем”; Петър Пунчев – „Вие сте тук”; Нови книги в книжарница „Академи Книга”;

С благодарности на редакционния екип на вестника и на главния редактор – доц. д-р Анелия Манукова за отличното отразяване на инцииативите и проекти на Студентския съвет.
Приятно четене!

Студентска искра Бр. 397 можете да намерите от тук