Благотворителна акция на студентите от Филиал Силистра

Студенти от Филиал Силистра на Русенския университет и представители на ръководството, посетиха ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Айдемир. По повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници студентите дариха топли дрехи и храна на хората от центъра, а те от своя страна, в знак на благодарност поздравиха гостите с коледни песни.

Директорът на центъра – Гергана Лазарова разказа за ежедневието, нуждите и настроенията на настанените. Срещата премина в топла, задушевна атмосфера и обещания за следващи срещи и съвместни мероприятия.

 

Сърце, което дава, никога не остарява. Ръка, която дар дарява, никога не обеднява.