Стипендии

Последна актуализация: 01.11.2018г.


Класирането за държавните стипендии за ЗИМНИЯ семестър на учебната година ще бъде публикувано на 30 ноември. Изплащането на стипендии ще бъде в началото на месец декември.


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА

ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/19г.
ще се приемат от 01.10.2018г. до 26.10.2018г.
в офиса на отдел “Стипендии”
(Централен корпус, етаж
1 в кабинет 246)
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за стипендия, закупено от книжарницата на Русенския университет (можете да го изтеглите от тук), вписан курс,  факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария,  лична банкова сметка в ОББ или ДСК, телефон за връзка.
   => Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.
   => Минимален успех от  2 – 4 курс  успех 4.00 от приключила учебна година.
   => Студенти първи курс – бакалаври и магистри имат право на стипендия след първи семестър.
   => Студенти платено и дистанционно обучение нямат право на стипендия.
  2. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2018г. – 31.08.2018 г. Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.
   => Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.
 2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.
 3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.
 4. При родител пенсионер –  документ за размера на пенсията по месеци издаден от „Пенсионно осигуряване”.
 5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.
 6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване“.
 7. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.
 8. Студентски семейства не предоставят доходи, когато и двамата съпрузи са записани в  редовна форма на обучение. Копие от брачното свидетелство.

Стипендия се отпуска без ограничение на: несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

За повече информация посетете отдел “Стипендии”.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова с/ка се лишава от стипендия до края на следването си.

ДОКУМЕНТИ:​​