Стипендии

Последна актуализация: 20.04.2019г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019

Подали документи: 1, 084 студенти;
Класирани за стипендия: 1,084 студенти;

Стипенции по успех за 5 месеца (март-юли) както следва:
студентите с успех 4,00 – 4,49 – 70 лева
студентите с успех 4,50 – 4,99 – 80 лева
студентите с успех 5,00 – 5,49 – 90 лева
студентите с успех 5,50 – 5,99 – 110 лева
студентите с успех 6,00 – 120 лева

Преводи за стипендия:
->стипендии за месеци март и април – на 7 май 2019
->стипендия за месец май – на 5 юни 2019;
->стипендия за месец юни – на 5 юли 2019;
->стипендия за месец юли – на 5 август 2019;

 

 


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/19г.

ще се приемат от 05 март 2019г. до 15 март 2019г.
в офиса на отдел “Стипендии”
(Централен корпус, етаж
1 в кабинет 246)

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за стипендия, закупено от книжарницата на Русенския университет (можете да го изтеглите от тук) – с вписан курс,  факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария,  лична банкова сметка в ОББ или ДСК, телефон за връзка.
   => Студенти с невзет/и изпит/и до момента НЯМАТ право на стипендия.
   => Минимален успех – успех 4.00 от предходните два семестъра. (за първокурсниците само от предходния)
   => Студенти платено и дистанционно обучение НЯМАТ право на стипендия.
  2. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.08.2018г. – 31.01.2019 г. – Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.
   => Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.
 2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.
 3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.
 4. При родител пенсионер –  документ за размера на пенсията по месеци издаден от „Пенсионно осигуряване”.
 5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.
 6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване“.
 7. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.
 8. Студентски семейства не предоставят доходи, когато и двамата съпрузи са записани в  редовна форма на обучение. Копие от брачното свидетелство.

Стипендия се отпуска без ограничение на:

 • студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания
 • студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в институции за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

За повече информация посетете отдел “Стипендии”.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметкака се лишава от стипендия до края на следването си.

ДОКУМЕНТИ:​​