Проекти

Какво е проектната дейност на Студентския съвет? Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват … Продължете с четенето на Проекти