Екип на Студентски съвет

В състава на Студентския съвет при Русенския университет членуват студентски представители от всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Станимир Бояджиев

Юридически факултет

Станимир Бояджиев

Председател на Студентски съвет
Валерия Горнячка

Юридически факултет

Валерия Горнячка

Зам.-председател на Студентски съвет

Главен секретар на Студентски съвет

Аграрно-индустриален факултет
Ангел Иванов

Ангел Иванов

Член на Студентски съвет
Николай Кръстев

Николай Кръстев

Член на Студентски съвет
Станимир Асенов

Станимир Асенов

Член на Студентски съвет
Машинно-технологичен факултет
Елена Желева

Елена Желева

Член на Студентски съвет
Теодор Бойчев

Теодор Бойчев

Член на Студентски съвет
Транспортен факултет
Борислав Димитров

Борислав Димитров

Член на Студентски съвет
Мариел Йорданов

Мариел Йорданов

Член на Студентски съвет
Факултет Електротехника, електроника и автоматика
Адриан Велев

Адриан Велев

Член на Студентски съвет
Йордан Йорданов

Йордан Йорданов

Член на Студентски съвет
Габриел Кънев

Габриел Кънев

Член на Студентски съвет
Цветомир Веселинов

Цветомир Веселинов

Член на Студентски съвет
Цанислав Савов

Цанислав Савов

Член на Студентски съвет
Михаил Георгиев

Михаил Георгиев

Член на Студентски съвет
Факултет Бизнес и мениджмънт
Александрина Колева

Александрина Колева

Член на Студентски съвет
Стефани Пачезарова

Стефани Пачезарова

Член на Студентски съвет
Кристиян Бонев

Кристиян Бонев

Член на Студентски съвет
Свилен Тодоров

Свилен Тодоров

Член на Студентски съвет
Николета Горанова

Николета Горанова

Член на Студентски съвет
Силвия Ламбева

Силвия Ламбева

Член на Студентски съвет
Факултет природни науки и образование
Любомира Маркова

Любомира Маркова

Член на Студентски съвет
Теодора Клименко

Теодора Клименко

Член на Студентски съвет
Радостина Пейчева

Радостина Пейчева

Член на Студентски съвет
Пламена Томова

Пламена Томова

Член на Студентски съвет
Александра Клименко

Александра Клименко

Член на Студентски съвет
Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Кристина Мариянова

Кристина Мариянова

Член на Студентски съвет
Даниела Лютакова

Даниела Лютакова

Член на Студентски съвет
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Член на Студентски съвет
Десислава Савчева

Десислава Савчева

Член на Студентски съвет
Ралица Кръстева

Ралица Кръстева

Член на Студентски съвет
Юридически факултет
Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Член на Студентски съвет
Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Член на Студентски съвет
Анна Михова

Анна Михова

Член на Студентски съвет
Биляна Митева

Биляна Митева

Член на Студентски съвет
Стела Куртева

Стела Куртева

Член на Студентски съвет
Филиали
Глория Димитрова

Глория Димитрова

Член на Студентски съвет - Силистра
Борислав Иванов

Борислав Иванов

Член на Студентски съвет - Силистра
Даниел Иванов

Даниел Иванов

Член на Студентски съвет - Разград
Генади Янков

Генади Янков

Член на Студентски съвет - Разград
Маруся Паракинова

Маруся Паракинова

Член на Студентски съвет - Видин
Милена Игнатова

Милена Игнатова

Член на Студентски съвет - Видин
Теодосия Микова

Теодосия Микова

Член на Студентски съвет - Видин