Екип на Студентски съвет

В състава на Студентския съвет при Русенския университет членуват студентски представители от всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Станимир Бояджиев

Юридически факултет

Станимир Бояджиев

Председател на Студентски съвет
Валерия Горнячка

Юридически факултет

Валерия Горнячка

Зам.-председател на Студентски съвет
Вирхиния Сентено

Факултет Природни науки и образование

Вирхиния Сентено

Главен секретар на Студентски съвет

Аграрно-индустриален факултет
Симеон Андреев

Симеон Андреев

Факултетен координатор
Стедиан Малчев

Стедиан Малчев

Член на Студентски съвет
Ангел Иванов

Ангел Иванов

Член на Студентски съвет
Николай Кръстев

Николай Кръстев

Член на Студентски съвет
Машинно-технологичен факултет
Ирина Дракова

Ирина Дракова

Факултетен координатор
Сергей Решетинский

Сергей Решетинский

Член на Студентски съвет
Транспортен факултет
Лъчезар Георгиев

Лъчезар Георгиев

Факултетен координатор
Борислав Димитров

Борислав Димитров

Член на Студентски съвет
Мариел Йорданов

Мариел Йорданов

Член на Студентски съвет
докторант Росица Ангелова

докторант Росица Ангелова

Член на Студентски съвет
Факултет Електротехника, електроника и автоматика
Адриан Велев

Адриан Велев

Координатор на Спортна комисия
Йордан Йорданов

Йордан Йорданов

Факултетен координатор
Ангел Василев

Ангел Василев

Член на Студентски съвет
Габриел Кънев

Габриел Кънев

Член на Студентски съвет
Цветомир Веселинов

Цветомир Веселинов

Член на Студентски съвет
Данаил Момчев

Данаил Момчев

Член на Студентски съвет
Факултет Бизнес и мениджмънт
Живодар Георгиев

Живодар Георгиев

Факултетен координатор
Виктор Христов

Виктор Христов

Член на Студентски съвет
Даниел Ашиков

Даниел Ашиков

Член на Студентски съвет
Мартина Маринова

Мартина Маринова

Член на Студентски съвет

Член на Студентски съвет

Член на Студентски съвет
Факултет природни науки и образование
Вирхиния Сентено

Вирхиния Сентено

Секретар на Студентски съвет
Павлина Иванова

Павлина Иванова

Факултетен координатор
Емилия Панчева

Емилия Панчева

Член на Студентски съвет
Радостина Пейчева

Радостина Пейчева

Член на Студентски съвет
Пламена Томова

Пламена Томова

Член на Студентски съвет
Александра Клименко

Александра Клименко

Сътрудник на Студентски съвет
Жюлияна Георгиева

Жюлияна Георгиева

Сътрудник на Студентски съвет
Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Кристина Мариянова

Кристина Мариянова

Координатор на комисия "Култура и масови мероприятия"
Надежда Колева

Надежда Колева

Координатор на комисия "PR и информационна дейност"
Даниела Лютакова

Даниела Лютакова

Член на Студентски съвет
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Член на Студентски съвет
Христиана Григорова

Христиана Григорова

Член на Студентски съвет
Юридически факултет
Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Председател на Студентски съвет
Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Зам.-председател на Студентски съвет
Габриела Великова

Габриела Великова

Член на Студентски съвет
Биляна Митева

Биляна Митева

Член на Студентски съвет
Филиали
Мария Николаева

Мария Николаева

Член на Студентски съвет - Разград
Христина Шегева

Христина Шегева

Член на Студентски съвет - Силистра
Борислав Иванов

Борислав Иванов

Член на Студентски съвет - Силистра

Член на Студентски съвет - Разград