Състав

В състава на Съвета влизат студентски  представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от двама зам.-председатели и секретар.


Състав на Студентския съвет за мандат декември 2015 – декември 2017

Ръководен екип:
Станимир Бояджиев – Председател
Карло Джантов – Зам.-председател
Ангел Василев – Зам.-председател
Джоанна Игнатова – Секретар

Аграрно-индустриален факултет
Даниела Танова, 4 курс, Промишлен дизайн
Бояна Щърбанова, 1 курс, Екология и техника за опазване на околната среда
Светослав Светославов, 1 курс, Промишлен дизайн

Машинно-технологичен факултет
Станислав Петрович, 2 курс, Индустриално инженерство

Транспортен факултет
Иван Спиридонов, 4 курс, Технология и управление на траспорта
Валери Гамозов, 4 курс, Технология и управление на траспорта

Факултет Електротехника, електроника и автоматика
Атанас Корабов, 3 курс, Електроенергетика и електрообзавеждане
Шахин Тетев, 2 курс, Компютърни системи и технологии
Павлин Иванов, 3 курс, Компютърни системи и технологии
Денис Сами, 1 курс, Електроника
Ангел Василев, 1 курс, Информационни и комуникационните технологии

Факултет Бизнес и мениджмънт
Джоанна Игнатова, 4 курс, Маркетинг
Мартин Кюранов, 3 курс, Бизнес мениджмънт
Карло Джантов, 4 курс, Европеистика и многостепенно обучение
Виктор Христов, 2 курс, Публична администрация
Денислав Дедев, 4 курс, Бизнес мениджмънт
Иван Иванов, 4 курс, Европеистика и многостепенно обучение
Ралица Ангелова – 3 курс, Публична администрация

Факултет Природни науки и образование
Слави Георгиев, 4 курс, Финансова математика
Вирхиния Сентено, 1 курс, Финансова математика
Бюлент Идиризов, 4 курс, Финансова математика
Биляна Детелинова, 2 курс, Компютърни науки

Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Вероника Ангелова, 3 курс, Акушерка
Веселка Михайлова, 3 курс, Акушерка
Надежда Колева, 2 курс, Кинезитерапия
Веселина Христова, 4 курс, Социални дейности
Кристина Мариянова, 1 курс, Медицинска сестра

Юридически факултет
Биляна Кирова, 5 курс, Право
Станимир Бояджиев, 3 курс, Право
Валерия Горнячка, 1 курс, Право

Филиал Разград
Мариян Боянов, 3 курс, Технология на храните
Атанас Атанасов, 3 курс, Химични технологии

Филиал Силистра
Георги Тодоров
Катрин Георгиева
Елица Райнова

Докторанти
Мая Грозева