Състав

В състава на Съвета влизат студентски  представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от двама зам.-председатели и секретар.


Ръководство на Студентския съвет:
Станимир Бояджиев – Председател
Мартин Кюранов – Зам.-председател
Валерия Горнячка – Зам.-председател
Джоанна Игнатова – Секретар


Представители на Студентския съвет в Академичния съвет на университета:
1. Станимир Бояджиев – ЮФ
2. Мартин Кюранов – ФБМ
3. Ангел Василев – ФЕЕА
4. Ирина Дракова – МТФ
5. Кристина Мариянова – ФОЗЗГ
6. Емилия Панчева – ФПНО
7. Борислав Иванов – Ф-л Силистра

Представител на Студентския съвет в Контролния съвет на Русенския университет:
1. Росица Ангелова – Докторант


СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ – 40 квоти

Аграрно-индустриален факултет
Симеон Андреев – 3 курс, спец. Промишлен дизайн
Стедиан Малчев – 2 курс, спец. Промишлен дизайн

Машинно-технологичен факултет
Ирина Дракова – 3 курс, спец. Мениджмънт на качеството и метрология
Сергей Решетинский – 3 курс, спец. Индустриално инженерство

Транспортен факултет
Виолина Гънгълова – 2 курс, спец. Технология и управление на транспорта
Лъчезар Георгиев – 2 курс, спец. Транспортна техника и технологии

Факултет Електротехника, електроника и автоматика
Ангел Василев – 3 курс, спец. Информационни и комуникационни технологии
Габриел Кънев – 2 курс, спец. Компютърни системи и технологии
Йордан Йорданов – 2 курс, спец. Интернет и мобилни комуникации

Факултет Бизнес и мениджмънт
Виктор Христов – 4 курс, спец. Публична администрация
Кристина Бодурова – 3 курс, спец. Евроатлантическа и глобална сигурност
Живодар Георгиев – 2 курс, спец. Бизнес мениджмънт
Даниел Ашиков – 2 курс, спец. Бизнес мениджмънт

Факултет Природни науки и образование
Вирхиния Сентено – 4 курс, спец. Финансова математика
Емилия Панчева – 3 курс, спец. Финансова математика
Павлина Иванова – 4 курс, спец. Предучилищна и началнa училищна педагогика
Пламена Томова – 2 курс, спец. Начална училищна педагогика и чужд език

Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Надежда Колева – 4 курс, спец. Кинезитерапия
Кристина Мариянова – 3 курс, спец. Медицинска сестра
Даниела Лютакова – 3 курс, спец. Акушерка
Филиз Емурлова – 2 курс, спец. Акушерка

Юридически факултет
Станимир Бояджиев – 5 курс, спец. Право
Валерия Горнячка – 3 курс, спец. Право
Габриела Великова – 4 курс, спец. Право

Филиал Разград
Мария Йорданова – 4 курс, спец. Химични технологии

Филиал Силистра
Борислав Иванов – 2 курс, спец. Автомобилно инженерство
Христина Шегева – 3 курс, спец. Педагогика на обучението по български език и чужд език

Докторант
Росица Ангелова – Транспортен факултет


Последна редакция: 17.05.2018г.