Изпълнителен съвет

Изпълнителния съвет (ИС) се състои от Председателя на Съвета, зам.-председателите, секретаря, координаторите на постоянни комисии както и факултетните координатори.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ за учебната 2017/2018г.


 1. Станимир Бояджиев, Председател на Студентския съвет
 2. Мартин Кюранов, Заместник председател
 3. Валерия Горнячка, Заместник председател
 4. Джоанна Игнатова, Секретар на Студентския съвет

 5. Вирхиния Сентено, Координатор на Комисия Култура и масови мероприятия
 6. Лъчезар Георгиев, Координатор на Комисия Спорт
 7. Станимир Бояджиев, Координатор на Комисия Социално-битови въпроси
 8. Надежда Колева, Координатор на Комисия PR и Информационна дейност
 9. Надежда Колева, Координатор Сътрудници

 10. Симеон Андреев, Координатор Аграрно-индустриален факултет
 11. Ирина Дракова, Координатор Машинно-технологичен факултет
 12. Виолина Гънгълова, Координатор Транспортен факултет
 13. Йордан Йорданов, Координатор Факултет Електротехника, електроника и автоматика
 14. Мартин Кюранов, Координатор Факултет Бизнес и мениджмънт
 15. Павлина Иванова, Координатор Факултет Природни науки и образование
 16. Кристина Мариянова, Координатор Факултет Обществено здраве и здравни грижи
 17. Габриела Великова, Координатор Юридически факултет

  Последна редакция: 21 март 2018г.