Студентските съвети избраха новото си национално ръководство за мандат 2018-2020

Председателят на Студентския съвет на Русенския университет – Станимир Бояджиев бе избран за член на Изпълнителното бюро на Националното представителство

Read more

Студентският съвет избра ръководство за новия мандат

Общото събрание на Студентския съвет на свое редовно заседание, проведено на 27 ноември 2017г. избра ръководството си за следващия двугодишен

Read more