Клуб “Различни и равни”

Клуб “Различни и равни” възстанови прекъснатата си дейност на 07 април 2015 година.

В него членуват студенти, студенти със специални потребности както и в неравностойно положение.

Отворени сме към всички (студенти, докторанти и преподаватели), които имат желание да се включат към дейностите в клуба, които ви уверяваме, че са много интересни, полезни и приложими за всички.

Целта на клуба е да приобщим студентите, които по една или друга причина, са припознали като близки, свои,  мисията и дейностите, които развиваме.

Мисията ни може да се обобщи в следните акценти:

✓Акцент върху способностите.
✓Равнопоставеност, пълноценно участие, включване, насърчаване, избор.
✓Емоционално благосъстояние.
✓Междуличностни отношения.
✓Личностно развитие.
✓Физическо благосъстояние.
✓Самоопределяне.
✓Социално включване.
✓Права.

Ръководител: доц. д-р Юлия Георгиева Дончева

тел.: 0888 953 978

E-mail: jdoncheva@uni-ruse.bg