Клуб “Палитра”

 В началото на 2009 година стартира клуб по изобразителни изкуства към РУ “Ангел Кънчев”. Целта на създаването му е да обогати познанията на участващите в него в областта на различните видове и жанрове изобразителни изкуства, както и да ги запознае с нови техники и способи на работа. Този клуб ще спомогне за разнообразяване на ежедневието и за усъвършенстване на естетическите възприятия на неговите членове.

   Във връзка с обогатяването на художествената култура на участниците и установяването на непосредствени контакти с творчеството на световно известни майстори на модерното и съвременно изкуство се предвиждат посещения на изложбени зали и художествени галерии.

   Самите членове на клуб “Палитра” също ще имат възможността да изпитат удовлетворение от постигнатите индивидуални успехи като се включат в организирани изложби с техни авторски творби.

   Предвиждат се и участия в национални и международни конкурси с най-изявените представители на клуба.

ЗА КОНТАКТИ: ас. Валентина Радева – ръководител сградата на Факултет Природни науки и образование (срещу Трета поликлиника ), ПЕ 303, сл.тел.: 082/841 609, вътр. 210;
GSM: 0878 789 527.