Клуб “Роботика”

Клубът е учреден на 01.04.2013г. от студенти, обучаващи се в специалности на Факултет Машинно-технологичния и Факултет “Електротехника, електроника и автоматика”.  Клубът предоставя възможност за развитие на научния и практически потенциал на студенти и докторанти, както и на всички други, които проявяват изявен интерес към приложение на иновациите в съвременния свят.

Целта на клуба е да се създадат възможности за усъвършенстване на знанията и умения ​в областта на автоматизацията и роботизацията на дискретните производства и да се осигурят условия за практическа реализация на техни иновативни решения в областта на роботиката.​

​ Ръководител:

инж. Чавдар Костадинов
email: chkostadinov@uni-ruse.bg​
моб. тел. 0889 332 835