Клуб “Индустриален Интернет за Всичко”

​Профеионален клуб „Индустриален интернет за всичко“ е учреден на 13 април 2016 год.
Клубът е доброволна организация в състава на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, подчинена административно на Русенски Университет „Ангел Кънчев” и ръководена в научно-методичен план от катедра “Автоматика и Мехатроника”.

Основна цел на Клуба е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на индустриалната автоматизация, роботиката и мехатрониката, както и да популяризира сред младите специалисти съвременните достижения в упоменатата научна сфера.

Основни задачи на Клуба са:
1. Обогатяване на учебния процес, материалната и информационната база на Русенски Университет „Ангел Кънчев” в областта на индустриалната автоматизация, роботиката и мехатрониката.
2. Представяне на Русенски Университет „Ангел Кънчев” на научни форуми, мероприятия и състезания, свързани с индустриалната автоматизация, роботиката и мехатрониката, провеждани на университетско, национално и международно равнище.
3. Установяване на контакти с фирми и външни за Русенски Университет „Ангел Кънчев” организации.
4. Активно участие в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности.

Ръководител:
доц. д-р инж. Цветелина Георгиева​, Катедра „Автоматика и Мехатроника”
моб. тел. 0885 08 18 78
e-mail: cgeorgieva@uni-ruse.bg​