Клуб „Зелени човечета“

 LOGO ZELENI.JPG Клуб „Зелени човечета“ е учреден на 10.10.2012 г.

Клубът е учреден от студенти, обучаващи се в специалност  „Екология и опазване на околната среда“. В него членуват вече студенти и от други специалности, магистри, преподаватели, експерти от РИОСВ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Клубът е отворен за всички студенти, преподаватели, докторанти и хора, обичащи и милеещи за природата, прекрасните дадености на нашата Родина и искащи да допринесат за тяхното съхранение и създаване на още по-благоприятна обкръжаваща среда в района на нашия университет.

Девиз: Ние искаме и можем!

Ръководител: Доц. д-р Маргаритка Филипова

тел.: 082 888 418

e mail: mfilipova@uni-ruse.bg​​