Клуб “Здраве”

В клуб “Здраве” членуват студенти от първи и втори курс специалност “Медицинска сестра”.

    Клубът планира разнообразни дейности, включващи проучване на здравните потребности на младите хора и тяхното ниво на информираност. Организиране на семинари на здравни теми, участие в местни, регионални и национални форуми, свързани със здравето на студентите.
Представената програма е отворена с цел допълване на актуални здравни теми, вълнуващи студентите.

     Целите на клуба са:

  • Постигане на по- добра здравна информираност на студентите от Русенски университет с цел подобряване на физическото и психическото им здраве.
  • Превенция и промоция на Социално значими заболявания.

Ръководител: гл. ас. Деспина Георгиева,
Телефон: 082 888 244; e-mail: dpgeorgieva@uni-ruse.bg