Първи етап на селекция по Програма Еразъм за 2019

Уважаеми студенти,

На 16.03.2019 г. (събота) от 9.00 ч. в аула 2.101 ще се състои проверка на знанията по езици (английски, немски, френски, турски, испански*) за желаещите да се обучават в европейски университет или да проведат практика по програма Еразъм+ през академичната 2019-2020г. (периодът на провеждане на мобилностите е между 1.09.2019 и 30.09.2020)

* Изпитът по испански ще бъде обявен допълнително.

Обновен списък на университетите, с които РУ осъществява обмен на студенти, ще намерите ТУК.

Заявления се приемат в офис Еразъм (Международен отдел) стая 1.313 до 14.03.2019.

Студентите имат право да участват във всеки цикъл на образование, като общият период на мобилност за цикъл не трябва да надвишава 12 месеца, включително zero-grant периодите и следдипломните практики. За специалност Право максималният период е 24 месеца.

За повече информация прочетете и секцията ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ на този сайт.

http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=nsArticle&nid=51&fbclid=IwAR209WTd1ZDQLJ2zdxgBZRxiIRnabHcvU98wT09ffjibbClnJJaqYWg3vLI

За допълнителна информация: Милена Богданова, – Еразъм експерт (изходяща мобилност, договори), тел./факс: 082 888 650, mbogdanova@uni-ruse.bg, Стая: Централен корпус 313.1, Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00