Нормативни документи

Закон за висшето образование

Закон за кредитиране на студенти и докторати

Закон за младежта

Правилник за дейността на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Правилник за дейността и устройството на Студентски съвет при Русенски университет „Ангел Кънчев“