Как да се включа?

Студентския съвет при Русенски университет „Ангел Кънчев“ обновява своя състав на всеки две години в началото на академичната година, когато се провеждат делегатски събрания на груповите отговорници на факултетните звена. При нужда се провеждат частични избори по време на мандата.

Текущия мандат на Студентския съвет (2015-2017) приключва през месец ноември 2017г. и предстоят избори за нов състав.

Ако желаете да се присъедините към екипа ни, не се притеснявайте!

По всяко време на година всеки студент или докторант може да стане наш сътрудник. Ако имате желание се вържете с нас чрез e-mail: studsavet@uni-ruse.bg

Очакваме Ви!