Студентско кредитиране

Последна актуализация: 15 април 2017

Уважаеми студенти и докторанти,

  • Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2, т.1 и т.2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, ви уведомяваме, че “ Банка ДСК ЕАД“ АД сключи типов договор за кредитиране на студенти и докторанти  № Д 01-519/21.06.2010 г. с министъра на образованието, младежта и науката за участие в системата за кредитиране.​
  • Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2, т.1 и т.2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, ви уведомяваме, че „Райфайзенбанк (България) ЕАД“сключи типов договор за кредитиране на студенти и докторанти № Д 01-530/29.06.2010 г. с министъра на образованието, младежта и науката за участие в системата за кредитиране.
  •  ​​Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, ви уведомяваме, че банка – „Алианц Банк България“ АД сключи типов договор за кредитиране на студенти и докторанти № Д 01-148/08.07.2011г. с министъра на образованието, младежта и науката за участие в системата за кредитиране.
  • Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2, т.1 и т.2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, ви уведомяваме, че „Юробанк България АД  „сключи типов договор за кредитиране на студенти и докторанти ​№ Д 01-4190/08.07.2013 г. с министъра на образованието, младежта и науката за участие в системата за кредитиране.
  • Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2, т.1 и т.2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, ви уведомяваме, че „Първа инвестиционна банка“  АД сключи типов договор за кредитиране на студенти и докторанти  № Д 01-100/20.06.2016 г. с министъра на образованието, младежта и науката за участие в системата за кредитиране
  • ​С приемането на Закона за Кредитиране на студенти и докторанти през 2010 година стана възможно да кандидатствате за студентски кредит, чийто гарант е Българската държава.

Подробна информация за условията и реда за отпускане на студентски кредит може да получите на интернет-страницата на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ и на интернет-страницата на Министерството на образованието, младежта и науката – http://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=3&subpageId=49

УВЕРЕНИЕ /документ по чл. 10, ал.3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, удостоверяващ качеството студент или докторант с право да се запише за следващ семестър/ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА ВАШИЯ ФАКУЛТЕТ.
ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти
Усло​вия за студентско кредитиране
Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти
​За повече информация:  Министерството на образованието и науката​ (Студентско кредитиране​)​